ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องโรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุนิสา สุขสมบัติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2564,14:22  อ่าน 222 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน โดยใช้กลยุทธ์การพัฒนาร่วมกับกระบวนการชุมชน แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู(PLC) โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุนิสา สุขสมบัติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2564,11:52  อ่าน 235 ครั้ง
รายละเอียด..