สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส