ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพรนภา ต้นแขม
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2563,11:53   อ่าน 299 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงชลดา สีสาวแห
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2563,11:52   อ่าน 295 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๔ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.๔-ป.๖
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงฐิติมา ต้นแขม
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2563,11:48   อ่าน 291 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกิตติกา ยมธรรม
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2563,11:47   อ่าน 278 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
ชื่อนักเรียน : ๑. เด็กชายสุเมธัส บรรเทิงจิต ๒. เด็กหญิงสโรชา ดีขยัน
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2563,11:45   อ่าน 296 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงธัญชนก ส่งวงษ์จินดา
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2563,11:42   อ่าน 231 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม
ชื่อนักเรียน : เด็กชายกันย์นิภัท ศรีพยัคฆ์
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2563,11:36   อ่าน 253 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
ชื่อนักเรียน : เด็กชายกันย์นิภัท ศรีพยัคฆ์
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2563,11:33   อ่าน 273 ครั้ง