ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ "การพัฒนาครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน โดยใช้กลยุทธ์การพัฒนาร่วมกับกระบวนการชุมชน แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู(PLC) โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส"
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2564,00:00   อ่าน 180 ครั้ง