ภาพกิจกรรม
“รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๖
????“รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๖
????วันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส จัดกิจกรรมวันเด็กให้กับลูกๆท. ๒ โดยท่านนายกเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ได้มอบจักรยานและของขวัญในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่โรงเรียนจัดขึ้น พร้อมทั้งมอบหมายท่านรองประมวล มุ่งมาตร รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองอ่างทองมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของโรงเรียน โดยโรงเรียนมีกิจกรรมการแสดงในแต่ละระดับชั้น การแข่งขันเกม บริการขนม, อาหาร ,เครื่องดื่ม และจับฉลากมอบของขวัญให้กับเด็กๆ โดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนของรางวัล อาหาร และครื่องดื่ม ให้กับเด็กๆ ดังรายชื่อต่อไปนี้
๑. นายเตือนใจ ทรงไตร นายเทศมนตรีเทศบาลเมืองอ่างทอง
๒. นายประมวล มุ่งมาตร รองนายกเทศมนตรี
๓. นายพันเรือง สุภาวิมล รองนายกเทศมนตรี
๔. ปลัดสุทัศน์ แสงโพธิ์ทอง
๕. นายพยัคฆ์ จำปาทอง
๖. นางสาวอรวรรณ สุวพันธ์ ตลาดเกษตรสุวพันธ์
๗. พันเอกมานิตย์ วิมานรัตน์
๘. ครูพวงรัตน์ พัฒนะ
๙. คุณสมหวัง รอดกำเนิด
๑๐. ร้านเพิ่มพูนทรัพย์
๑๑. คุณสมบูรณ์ ไพรัชเวชภัณฑ์
๑๒. นายสมชาย รัตน์ประสาทพร
๑๓. นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส
????ทางโรงเรียนขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ ????
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2566,18:21   อ่าน 77 ครั้ง