ภาพกิจกรรม
นางสาวสุนิสา สุขสมบัติ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส นำนักเรียนจำนวน ๔๕ คน และคุณครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียน เข้าร่วมชมภาพยนตร์ Hanuman White Monkey Movie โขนภาพยนตร์
วันจันทร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ นางสาวสุนิสา สุขสมบัติ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส นำนักเรียนจำนวน ๔๕ คน และคุณครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียน เข้าร่วมชมภาพยนตร์ Hanuman White Monkey Movie โขนภาพยนตร์ "หนุมาน"ณ โรงภาพยนตร์ Major Cineplex Lotus Angthong เพื่อบำรุงมรดกศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของชนชาติไทย ตามพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการสืบสาน รักษาและต่อยอดพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในด้านศิลปวัฒนธรรมประจำชาติไทย เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและสืบทอดไปสู่เด็กและเยาวชนให้เกิดความรักความหวงแหนและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป โดยโรงเรียนจัดทำโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมชมภาพยนตร์ Hanuman White Monkey Movie ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2566,18:15   อ่าน 25 ครั้ง