ภาพกิจกรรม
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการในงานเปิดฟ้าการศึกษาอ่างทองครั้งที่ 16 และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาระหว่างวันที่ 26 - 28 ธันวาคม 2565 จังหวัดอ่างทอง
????นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการในงานเปิดฟ้าการศึกษาอ่างทองครั้งที่ 16 และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาระหว่างวันที่ 26 - 28 ธันวาคม 2565 จังหวัดอ่างทอง
????นักเรียนรว่มแข่งขันการแข่งขันศิลปะ-ทัศนศิลป์
2 รายการ
????รายการที่ 1
ผลการแข่งการวาดภาพลายเส้น ม.1-3
เด็กชายวุฒิชัย เหยียดกระโทก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1????????????
????รายการที่ 2
- การแข่งขัยจิตรกรรมเทคนิคผสม
Mixed Media ม.1-3
เด็กชายนันทวัฒน์ คำสระคู
รางวัลชนะเลิศ 97 คะแนน????????????
ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม โดย
- ครูมณเฑียร เกรียงไกรชัยพร
อำนวยการฝึกซ้อมโดย
- นางสาวสุนิสา สุขสมบัติ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2565,17:30   อ่าน 29 ครั้ง