ภาพกิจกรรม
นาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โรงเรียนวัดเทศบาล 2 โล่ห์สุทธาวาส จำนวน 3 ราย
นาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โรงเรียนวัดเทศบาล 2 โล่ห์สุทธาวาส จำนวน 3 รายโดยมีรายละเอียด ดังนี้
พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่เด็กแต่ละราย จำนวน 2 ชุด ข้าวสาร 10 กิโลกรัม น้ำดื่ม 1 แพ็ค นม 2 แพ็ค และมอบเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวสีม่วง สิรินธร เบอร์ 1 พันธุ์พระราชทานของสมเด็จพระกษิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือน และเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ตามโครงการฯ ของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง"
โดยมี นายอำเภอเมืองอ่างทอง ผู้แทนสำนักงานจังหวัดอ่างทอง ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครูประจำชั้น ร่วมลงพื้นที่
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2565,17:20   อ่าน 24 ครั้ง