ภาพกิจกรรม
๕ ธันวาคม ๒๕๖๕”โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาสจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “
“๕ ธันวาคม ๒๕๖๕”โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาสจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ”
-จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
-จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
-กิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 2565,17:17   อ่าน 24 ครั้ง