ภาพกิจกรรม
ผู้บริหาร คณะครู และนักศึกษาฝึกสอน ร่วมบรรจุทรายใส่ถุงกระสอบเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการป้องกัน และบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัย
ผู้บริหาร คณะครู และนักศึกษาฝึกสอน ร่วมบรรจุทรายใส่ถุงกระสอบเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการป้องกัน
และบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัย เทศบาลเมืองอ่างทอง ณ บริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2565,06:18   อ่าน 14 ครั้ง