ภาพกิจกรรม
“จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” มุฑิตาจิต งานเกษียณอายุราชการ 2565
“จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ”
มุฑิตาจิต งานเกษียณอายุราชการ 2565
คุณครูพิมลรัตน์ เหมือนทิพย์ คุณครูสุพิศ บุญประชุม
และนายเยื้อง ทองโชติ นักการภารโรง
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส
งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ


 
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2565,06:12   อ่าน 17 ครั้ง