ภาพกิจกรรม
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา “สวนสัตว์เปิดซาฟารีเวิลด์ กรุงเทพมหานคร”
๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา “สวนสัตว์เปิดซาฟารีเวิลด์ กรุงเทพมหานคร”  ซาฟารี (Safari) เป็นสวนสัตว์ขนาดใหญ่ที่ปล่อยให้สัตว์ขนาดใหญ่อยู่ในบริเวณกว้างปะปนกันคล้ายคลึงธรรมชาติ อาณาเขตกว้างขวางจนเกือบไม่เห็นบริเวณรั้วกั้น ในการเข้าชมภายในซาฟารีจะต้องใช้พาหนะที่เหมาะสม หรืออยู่ในการควบคุมการรักษาความปลอดภัยอย่างรัดกุม โดยเฉพาะบางบริเวณที่เลี้ยงสัตว์ดุร้าย เช่น สิงโต เสือดาว เสือชีต้า เสือโคร่ง เป็นต้น นักเรียนได้ศึกษาการดำเนินชีวิตของสัตวตามสภาพจริง และได้รู้จักสัตว์หายากบางชนิดที่นักเรียนไม่สามารถพบได้โดยทั่วไป และชมความสามารถพิเศษของสัตว์แต่ละชนิด
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2565,06:08   อ่าน 17 ครั้ง