ภาพกิจกรรม
โรงเรียนเทศบาล 2 วัโล่ห์สุทธาวาส เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ "สุพรรบุรีวิชาการครั้งที่ 16"
สุพรรบุรีวิชาการครั้งที่ 16
โรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 3 รายการ มีผลการแข่งขัน ดังนี้
คนเก่งท.2
1. ทายซิเสียงอะไร อนุบาล
ผู้เข้าร่วมแข่งขัน 87 ทีม
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
ลำดับที่ 69 คะแนน 78 คะแนน
2.วาดภาพระบายสี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ผู้เข้าร่วมแข่งขัน 46 ทีม
ได้เหรียญทอง
ลำดับที่ 15 คะแนน 85 คะแนน
3. วาดภาพระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6)
ผู้เข้าร่วมแข่งขัน 77 ทีม
ได้เข้าร่วม
ลำดับที่ 59 คะแนน 59 คะแนน
 
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2565,22:26   อ่าน 134 ครั้ง