ภาพกิจกรรม
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส เข้าร่วมและแสดงผลงานของโรงเรียนในนิทรรศการ “แสดงผลงานที่เกิดจากการพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ (Whole School Approach)” ของ เครือข่ายที่ 2 และ 4 โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง โดย ศูนย์ยวพัฒน์ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติ
นางสาวสุนิสา สุขสมบัติ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส
นำครูเข้าร่วมและแสดงผลงานของโรงเรียน ในนิทรรศการ
“แสดงผลงานที่เกิดจากการพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ (Whole School Approach)”
ของ เครือข่ายที่ 2 และ 4 โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง
โดย ศูนย์ยวพัฒน์ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ)
เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2565,22:13   อ่าน 19 ครั้ง