ภาพกิจกรรม
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส จำนวน 39 คน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีไทย
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2  วัดโล่ห์สุทธาวาส จำนวน 39 คน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีไทย คนละ 1 ชิ้น ของ วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2565 , วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2565 และวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2565  เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง  โดยเรียนขลุ่ย กลองยาว และเครื่องมอญ ทางโรงเรียนขอกราบขอบพระคุณวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองที่เปิดโอกาสให้นักเรียนของเราได้เข้าร่วมโครงการที่ส่งเสริมด้านดนตรีไทย
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2565,21:16   อ่าน 53 ครั้ง