ภาพกิจกรรม
คุณแม่สมบูรณ์ ไพรัตน์เวชภัณฑ์ มอบทุนนักเรียน จำนวน 4ทุน คุณแม่ทองหล่อ ฉ่ำฉวี มอบทุนนักเรียน จำนวน 2 ทุน และคุณพิศมัย นวนพรัตน์สกุล มอบทุนนักเรียน จำนวน 4ทุน ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส ขอกราบขอบพระคุณ  คุณแม่สมบูรณ์  ไพรัตน์เวชภัณฑ์ มอบทุนนักเรียน จำนวน 4ทุน คุณแม่ทองหล่อ  ฉ่ำฉวี มอบทุนนักเรียน จำนวน  2 ทุน และคุณพิศมัย  นวนพรัตน์สกุล มอบทุนนักเรียน จำนวน 4ทุน  ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส  ขอให้ท่านและครอบครัว มีความสุขความเจริญสืบต่อไป 

โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2565,21:08   อ่าน 55 ครั้ง