ภาพกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564 วันที่ 25 มีนาคม 2565
 นางสาวสุนิสา สุขสมบัติ และคณะครูโรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส ประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564  วันที่ 25 มีนาคม 2565
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2565,09:56   อ่าน 189 ครั้ง