ภาพกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส ปีการศึกษา 2565
นางสาวสุนิสา สุขสมบัติ และคณะครูโรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส ปีการศึกษา 2565
    - ระดับปฐมวัย 
    - ระดับประถมศึกษา
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่ 21 -22 มีนาคม 2565
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2565,09:50   อ่าน 21 ครั้ง