ภาพกิจกรรม
การอบรมออนไลน์เรื่อง "วิธีจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้หลักอริยสัจ 4 สู่ Active learning" โดย ดร.สุวิทย์ มูลคำ ผ่านระบบ Zoom Meeting(26/02/2565)


วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวสุนิสา สุขสมบัติ ผู้อำนวยการสถานศึกษานำคณะครู
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส เข้ารับการอบรมออนไลน์เรื่อง
"วิธีจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้หลักอริยสัจ 4 สู่ Active learning" 
โดย ดร.สุวิทย์ มูลคำ ผ่านระบบ Zoom Meeting เวลา 09:00 น. - 12:00 น.
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส
 
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2565,19:14   อ่าน 30 ครั้ง