ภาพกิจกรรม
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส ได้รับการนิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการสนับสนุนและพัฒนาตนเอง รุ่น 2 ต่อเนื่องปี 2564 โดยศูนย์ยวพัฒน์มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์
เมื่อวันที่  17 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส จังหวัดอ่างทองได้รับการนิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการสนับสนุนและพัฒนาตนเอง รุ่น 2 ต่อเนื่องปี 2564  โดยศูนย์ยวพัฒน์มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 
         โดยมีท่าน ผอ.ขวัญยืน แปลงแดง  และผอ.ผกามาศ  อ่อนบรรจง ได้นิเทศติดตาม ดังนี้
    1. ดูการสอนของครูโดยประยุกต์ใช้อริยสัจ 4 สู่ Active Learning จำนวน   2 คน  
    2. ติดตามแผนการจัดการเรียนรู้ประยุกต์ใช้อริยสัจ  7 สู่ Active Learning  ของครูทุกคน  
    3.ให้โรงเรียนรายงานผลการดำเนินการความก้าวหน้าของ 7 มาตรการ พร้อมเอกสารประกอบการนำเสนอ  โดยโรงเรียนนำเสนอเป็น  powerpoint
         ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2565,19:01   อ่าน 38 ครั้ง