ภาพกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Developmental Evaluation (DE) ช่วงต้นน้ำปี 2 โดยมูลนิธิสยามกัมมาจล

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Developmental Evaluation (DE) ช่วงต้นน้ำปี 2 โดยมูลนิธิสยามกัมมาจล 
วันที่ 2 - 3 ตุลาคม 2564 
เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2564,22:56   อ่าน 96 ครั้ง