ภาพกิจกรรม
ติดตามงานด้านคุณธรรม โดย ดร.ประกายทิพย์ พิชัย
เมื่อเวลา 09.00 วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ดร.ประกายทิพย์ พิชัย ได้ให้คำแนะนำในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรม การคิดดีและแนวทางในการดำเนินงานเพื่อสงเสริมด้านคุณธรรมให้กับนักเรียนแก่คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2563,12:00   อ่าน 53 ครั้ง