ภาพกิจกรรม
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส จัดทำโครงการ D-Coach เรื่อง PLC กับคณะครูกลุ่มงานวิชาการโรงเรียนเทศบาลเมืองอ่างทอง

             

                             เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 นางสาวสุนิสา สุขสมบัติ  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส  จัดทำโครงการ D-Coach เรื่อง PLC ให้กับคณะครูกลุ่มงานวิชาการโรงเรียนเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยมีครูในสังกัดเทศบาลเืองอ่างทองเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2563,18:00   อ่าน 67 ครั้ง