รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส
41/1   ตำบลตลาดหลวง  อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :